INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

KOBIETY SIEDZA ZA STOLEM prezydium konferencji

W dniach 23 i 24 listopada 2022 r. dr hab. Maria Starnawska wzięła udział w międzynarodowej konferencji "Body under threat: Body in history, psychology and law" wygłaszając ref. "Tormented and glorified body - the example of St. Adalbert and St. Stanislaus".