INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

loga UMCS i UPH

Z przyjemnością informujemy, że podpisane zostało ramowe porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych Instytutów Historii obu uczelni.