INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

zdjecie gazety portrer Chyry i arrtykul

W najnowszym numerze (48/2022) "Życia Siedleckiego" opublikowano rozmowę z prof. dr hab. Zofią Chyrą-Rolicz, autorką książki poświęconej Marii Konopnickiej, której Sejm RP poświęcił kończący się rok. Wywiad przeprowadziła doktorantka historii Szkoły Doktorskiej UPH mgr Barbara Tekely Skrętowicz. Zapraszamy do sięgnięcia do artykułu.