INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

srebrny krzyz honorowy

5 grudnia 2022 r. dr hab. Marcin Kruszyński otrzymał Srebrny Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie gratulujemy.