INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

menora i sluchacze siedzacy na krzeslach

17 stycznia 2023 r. studenci Instytutu Historii pod opieką dr hab. Doroty Weredy uczestniczyli w obchodach XXVI-go Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce.