INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

kobieta stoi przy biurku przodem do siedzacych uczniow

19 stycznia 2023 r. dr Joanna Kowalik-Bylicka w ramach projektu Lekcja Akademicka przeprowadziła w IV. LO im. Żółkiewskiego w Siedlcach zajęcia nt. "Jak powstaje dokument". Opiekunem 2-iej klasy o profilu humanistycznym i autorką zdjęć jest p. Marta Warecka-Kuzyńska.