INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

okladka przegladu historycznego i pierwsza srtona artykulu

W czasopiśmie "Przegląd Historyczny" (113.3/2022) ukazał się artykuł dr. Artura Goszczyńskiego, pt. 'Instrukcja sejmiku województwa kijowskiego na sejm 1646 r.'.

link do: ARTYKUŁU