INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

zapisy baner

Studia I stopnia Historia (sem. 4) - studenci wybierają dwa różne zajęcia

Zapisy trwają do 10 marca 2023 r. do godz. 10.00

UWAGA: Należy wybrać zajęcia z listy, takie które nie są przewidziane do realizacji w planie studiów. Konieczne jest wypisanie się z zajęć, które nie zostały uruchomione a następnie zapisanie na zajęcia, które zostały uruchomione.

wykłady on-line

Zarządzanie projektami multimedialnymi (poniedziałek, godz. 15.00-16.30), 
Idee polityczne we współczesnej popkulturze (czwartek, godz. 15.15-16.45)
Techniki rozwoju osobistego (czwartek, 17.00-18.30)