INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

tablica z napisem polski

 W związku z Zarządzeniem Rektora nr 7 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców odbywających studia stacjonarne pierwszego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, informujemy, że obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla studentów historii odbędzie się 16.02. (czwartek) o godz. 10.00 w auli 08.B w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych.