INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

para krolewska na tronie

Na portalu kulturalnym "Kozirynek" ukazał się popularno-naukowy artykuł dr hab. Marii Starnawskiej pt. "Początki unii polsko-litewskiej". Zapraszamy do lektury.

link do: ARTYKUŁU