INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

niebieska okladka z logo UPH

TEMPUS to nowe czasopismo Instytutu Historii UPH publikujące w dyscyplinach: historia oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. W centrum zainteresowania redakcji są dzieje relacji międzyludzkich, zarówno w wymiarze globalnym jak też lokalnym, oraz komunikacja, w tym komunikacja masowa i analiza roli mediów w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym w różnych okresach oraz wymiarach.

Przy wykorzystaniu korzyści płynących z redakcyjnej współpracy międzyuczelnianej oraz dzięki międzynarodowemu gronu specjalistów, którzy zgodzili się wejść do rady naukowej, proponujemy naszym Autorom forum prawdziwie akademickiej debaty. Pragniemy, by łamy TEMPUSa stały się agorą swobodnej wymiany opinii badaczy, stymulujących rozwój nauki.

Czasopismo jest w założeniu półrocznikiem, a jego wersją pierwotną będzie wersja cyfrowa.
Publikacja pierwszego numeru planowana jest na połowę 2023 r.