INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ludzie auli siedza na wysokich krzeslach

15 marca 2023 r. w Warszawie odbyło się doroczne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego z udziałem prezesów poszczególnych oddziałów. Po raz pierwszy wziął w nim udział Oddział w Siedlcach, reprezentowany przez dr. hab. Marcina Kruszyńskiego.