INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

okladka i pierwsza strona glosy

Nakładem Fundacji im. Janusza Kurtyki, ukazała się publikacja  „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0. Diagnozy, recepty, zapis debat”, której współredaktorem jest dr. Artur Goszczyński. Dr Goszczyński jest również autorem glosy nt. Wokół udziału Kozaków w bitwie chocimskiej z 1621 roku.

link do: PUBLIKACJI