INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

siedem osob siedzi przy stole

16 marca 2023 r. prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz uczestniczyła w VI posiedzeniu Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) powołanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na kadencję 2019-2023.