INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

kobieta stoi za ambona na pierwszym planie kwiaty

W dniach 21-22 kwietnia 2023 r. prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz uczestniczyła w konferencji "Powstanie  Styczniowe –przebieg,  jego bohaterowie i tradycja", wygłaszając ref. Znane i mniej znane bohaterki zrywu niepodległościowego 1863-1864 roku. 

link do: PROGRAMU