INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

screen ze strony SCImago litery i kolorowy wykres

Informujemy, że czasopismo wydawane przez Instytut Historii uzyskało SCImago Journal Rank (SJR) – 0.146 (2023), co pozwoliło na przesunięcie go do 2 kwartyla. Obecnie "Historia i Świat" plasuje się na 7 miejscu wśród polskich czasopism z dyscypliny historia indeksowanych w SJR.