INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

usmiechnieta kobieta trzyma ksiazkez lewej logo kola

Z przyjemnością informujemy, że studencko-doktoranckie Koło Naukowe Archiwistów UPH, funkcjonujące przy naszym Instytucie, drugi raz z rzędu zostało uznane za najaktywniejsze na Uczelni.

 
 
W naszej Uczelni zarejestrowanych jest 37 kół naukowych, z których w 2022 r. aktywną działalność prowadziły 24. Zespół powołany przez Prorektora ds. studiów na podstawie złożonych przez koła sprawozdań sporządził ich ranking. Punktowano m.in. publikacje członków koła w czasopismach naukowych, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, organizację sesji i konferencji naukowych, realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, organizację konkursów o zasięgu uczelnianym, regionalnym czy krajowym. Największą liczbę punktów zdobyło Koło Naukowe Archiwistów. Przewodniczącą KNA jest Barbara Tekely Skrętowicz, opiekunem – dr hab. Dariusz Magier.