INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ludzie obrabiaja szklo

19 maja 2023 r. na łamach Informacyjnego Portalu Regionalnego 24 ukazał się popularnonaukowy artykuł dr hab. Jarosława Cabaja pt. "Huty szkła i hutnicy w okolicach Olszyca na przełomie XIX i XX w." Zapraszamy do lektury.

link do: ARTYKUŁU