INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dwa screeny ekranu na tle boazerii

7 czerwca 2023 r. odbyło się zebranie naukowe współorganizowane przez Koło Naukowe Archiwistów UPH i Archiwum Państwowe w Siedlcach, w czasie którego dr Agnieszka Rosa (UMK w Toruniu) wygłosiła referat pt. "Egodokumenty w perspektywie archiwalnej".