INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

kobiety siedza mezczyzni stoja

5 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Naukowego Archiwistów UPH, które wybrało władze na kadencję 2023-2024. W nowym Zarządzie KNA znaleźli się: Nina Izdebska-Kanteluk (prezes), Barbara Tekely Skrętowicz (wiceprezes), Dawid Chomej (sekretarz), Rafał Borychowski (członek).