INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

sala pelna ludzi

6 czerwca 2023 r. dr Beata Kozaczyńska podczas II Mazowieckiej Gali "Rodacy Bohaterom" w Mińsku Mazowieckim (w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. Jana Pawła II) wygłosiła prelekcję dot. "Dzieci Zamojszczyzny" oraz zaprezentowała wystawę historyczną (pol.-ang.) pt. "Dzieci Zamojszczyzny: historie prawdziwe".