INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Patryk Skupniewicz prowadzący wykład

11 kwietnia 2015 r. mgr Patryk Skupniewicz uczestniczył w Seminarium Śródziemnomorskim, organizowanym przez Instytut Historii UJ w Krakowie, wygłaszając ref. Sasanidzkie schematy kompozycyjne walki ze zwierzętami a wybrane motywy w ikonografii bizantyjskiej.