INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Stypendyści z prorektorem dr hab. Z. Karczmarzykiem

Troje członków Studenckiego Naukowego Koła Historyków otrzymało stypendia Marszałka województwa lubelskiego: Anna Kot, Monika Kowieska, Piotr Warowny.