INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

troje studentów z p. Troć

28 maja 2015 r. studenci historii uczestniczyli w zajęciach w Archiwuwm Państwowym w Siedlcach. Opiekunem grupy był dr Rafał Roguski. Głównym tematem prowadzonych tam zajęć była digitalizacja dokumentów archiwalnych. Zajęcia odbyły się dzięki uprzejmości Dyrekcji Archiwum Państwowego w Siedlcach oraz Pani mgr Beacie Troć, która wraz z pracownikami Archiwum przekazała wiedzę na temat interesujących studentów zagadnień. Przed zasadniczym modułem zajęć studenci zwiedzili wystawę dotycząca losów związanego również z Siedlcami więźnia obozu Sachsenhausen – dyrektora wielu zakładów przemysłowych, chemika Janusza Drwęskiego. Po wystawie studentów oprowadziła Pani mgr Krystyna Jastrzębska.