INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Przemysław Wróblewski z dr hab. Marią Starnawską i dr Magdaleną Żurek

19 czerwca 2015 r. Przemysław Wróblewski student historii uczestniczył w konferencji: Wczesne chrześcijaństwo – różne warunki, różne oblicza (organizator UKSW), wygłaszając ref. Synodicon orientale jako źródło do organizacji Kościoła chrześcijańskiego w Iranie.