INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Dorota Wereda myjąca ręcę

Dr hab. Dorota Wereda w ramach stypendium Fundacji Lanckorońskich przyznanego przez Polską Akademię Umiejętności przeprowadziła w czerwcu 2015 r. kwerendę w archiwach watykańskich: Archivio segreto vaticano i Archivio storico „De Propaganda Fide”.