INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Sergiusz Leończyk stojący na tle rzeki

W dniach 4-19 września 2015 r. dr Sergiusz Leończyk brał udział w kwerendzie w Tobolsku w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki  pt. „Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII-XIX wieku w  oczach Rosjan i ludności syberyjskiej”, kierowanego przez prof. dr. hab. Wiesława Cabana.