INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Dorota Wereda stojąca na tle pałacu

W dniach 30 września - 2 października 2015 r. dr hab. Dorota Wereda, prof. UPH uczestniczyła w kongresie Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, wygłaszając ref.  Hierarchowie Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – stan badań i postulaty badawcze.

link do: PROGRAMU