INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy konferencji

W dniach 2-4 października 2015 r. dr Sergiusz Leończyk uczestniczył w konferencji UN: Historical Traditions and Contemporary Law, wygłaszając ref. Инициатива Польши в разработке и принятии Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.