INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy konferencji, dr Rafał Dmowski stojący pierwszy od lewej

8 października 2015 r. dr Rafał Dmowski uczestniczył w sesji naukowej Wincenty Krasiński i życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego wygłaszając ref. Do grenadiera podobniejszy anieżeli do księdza.

link do: KONFERENCJI