INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

panorama sali obrad

W dniach 17-18 listopada 2015 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, której jednym z współorganizatorów był Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Bezpieczeństwo militarne Polski (1918-1945). Referaty wygłosili: prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz - Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych w latach 1935-1939; dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH - Prasa siedlecka w latach trzydziestych XX w. o sytuacji międzynarodowej i zagrożeniu wojennym; dr Rafał Roguski - Więziennictwo Armii Polskiej na Wschodzie w latach 1940-1945 i Obóz Dyscyplinarny w Latrun; mgr Damian Siebieszuk - Sytuacja społeczeństwa polskiego podczas okupacji niemieckiej w Polsce na przykładzie powiatu bielskiego 1941-1944.

link do: KONFERENCJI