INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Anita Smyk z dzieckiem trzymającym koszulkę Instytutu Historii

11 listopada 2015 r. w 27. Biegu Niepodległości w Warszawie na dystansie 10 km IHISM reprezentowała Anita Smyk (studia I stopnia).