INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Piotr Warowny z mikrofonem

13 kwietnia 2016 r. SKNH zorganizowało w „Domu nad stawami” obchody 76. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Okolicznościowy wykład wygłosił prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz.