INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Rafał Roguski

W dniach 30 września – 1 października 2016 r. dr Rafał Roguski uczestniczył w konferencji w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w okresie II Rzeczypospolitej. Społeczeństwo – Kultura – Bezpieczeństwo, wygłaszając ref.  Stanisławów i Ziemia Stanisławowska podczas wojny polsko-rosyjskiej 1919-1921.