INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

RADA INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH jest społecznym ciałem opiniodawczym Dyrektora Instytutu Historii UPH, której zadaniem jest opiniowanie planów i programów studiów oraz praktyk zawodowych na kierunku historia w celu ich dostosowywania do potrzeb rynku pracy.

Skład Rady:

  • dr Joanna Kowalik-Bylicka (kierownik Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim),
  • dr Grzegorz Welik (dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach),
  • mgr Jacek Jagiełło (dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żółkiewskiego w Siedlcach),
  • mgr Artur Rogalski (adiunkt w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie),
  • mgr Łukasz Węda (prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka),
  • mgr Paweł Żochowski (inspektor w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski).
  • Konrad Czarnocki (dyrektor handlowy Agencji Reklamy „Prestige” w Siedlcach).