INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

W zakresie organizowania archiwalno-kancelaryjnych studenckich praktyk zawodowych realizujemy stałe porozumienia z niżej wymienionymi podmiotami:

 

  1. Archiwum Państwowe w Siedlcach, ul. Kościuszki 7
  2. Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
  3. Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40
  4. Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1
  5. MOSTOSTAL SIEDLCE - GK POLIMEX MOSTOSTAL, ul. Terespolska 12
  6. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
  7. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41
  8. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, ul. Hankiewicza 1

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje i firmy do współpracy!