INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 2021

Archives at the Time of Lockdown. Activity in Social Media Based on the Example of the State Archives in Siedlce between March 2020 and March 2021 (A Research Report) / Dariusz Magier. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 10 (2021), s. 454-459., ISSN 2299-2464

Armenia in Political and Military Activities of Ardaxšīr I / Katarzyna Maksymiuk. // Persica Antiqua. The International Journal of Ancient Iranian Studies. - Nr 1 (2021), s. 87-96., ISSN 2783-2295

Collaborators with the NKVD in the Prisoner-of-War Camp at Kozelsk / Stanisław Jaczyński. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 10 (2021), s. 423-431., ISSN 2299-2464

Fuad Alidoust, Natio molestissima. Römerzeitliche Perserbilder von Cicero bis Ammianus Marcellinus, Gutenberg (Computus Druck Satz & Verlag) 2020, 560 S., ISBN 978-3-940598-44-8 (geb.), € 98,– [recenzja] / Katarzyna Maksymiuk. // Klio: Beiträge zur Alten Geschichte. - vol. 103, no. 2 (2021), s. 761-765., ISSN 2192-7669

‘Industrial espionage’ of Justinian I (527-565) / Katarzyna Maksymiuk. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 10 (2021), s. 445-453., ISSN 2299-2464

Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w latach 1991-2019 [recenzja] / Józef Piłatowicz. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 10 (2021), s. 398-402., ISSN 2299-2464

Inżynier Ciecióra uzasadnia potrzebę zmiany hymnu narodowego z okazji powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej / Dariusz Magier. // Radzyński Rocznik Humanistyczny. - T. 19 (2021), s. 145-153., ISSN 1643-4374

Is cross always Christian? A study on iconography of Sasanian seals / Katarzyna Maksymiuk, Patryk Skupniewicz, Anita Smyk // Cogent Arts & Humanities. - Vol. 8, nr 1 (2021), s. 1-15., ISSN 2331-1983

Nieszczęścia gorsze od wroga. Głód i niedostatki w armii Rzeczypospolitej podczas kampanii chocimskiej z 1621 r. / Artur Goszczyński. // Wschodni Rocznik Humanistyczny. - T.18, nr 3 (2021), s. 27-51., ISSN 1731-982X

O wpływie warunków atmosferycznych na przebieg bitwy pod Chocimiem z 1621 roku / Artur Goszczyński. // Radzyński Rocznik Humanistyczny. - T. 19 (2021), s. 7-16., ISSN 1643-4374

Po co archiwistyce jest potrzebna historia? / Dariusz Magier // Wschodni Rocznik Humanistyczny. - Vol. 18, nr 1 (2021), s. 35-43., ISSN 1731-982X

Postawy mieszkańców wschodnich powiatów dystryktu warszawskiego ratujących polskie dzieci – byłych więźniów niemieckiego obozu przejściowego w Zamościu w latach 1942–1943 / Beata Kozaczyńska. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne. - Nr 148 (2) (2021), s. 397-410., ISSN 0083-4351

The attempt to introduce specialist military training in Vilnius in the last years of the 18th century / Józef Piłatowicz, Rafał Roguski. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 10 (2021), s. 269-282., ISSN 2299-2464

The Dethronement of Bernardo II in 1615. The Role of a Violence and Christianity in Ideology of Power in Kongo in the first half of the 17th century / Robert Piętek. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 10 (2021), s. 239-252., ISSN 2299-2464

The Policy of Industrialization, Collectivization and Atheization on the Example of Polish Diaspora of 1930–1940 in Siberia. / Sergiusz Leończyk. // The International History Review. - Nr 43:6 (2021), s. 1238-1249., ISSN 0707-5332 Online ISSN: 1949-6540

The Role of the Cult of Josaphat Kuntsevych in Biała Podlaska in Creating Intercultural Space / Dorota Wereda. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 10 (2021), s. 253-268., ISSN 2299-2464

The Warrior on Clasps from Tillya Tepe / Patryk Skupniewicz, Katarzyna Maksymiuk. // Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Istoriâ. - T. 66, nr 2 (2021), s. 567-584., ISSN 1812-9323, 2541-9390

Ucieczki ludności cywilnej z południowo-wschodnich województw Rzeczypospolitej w pierwszym etapie powstania Chmielnickiego / Artur Goszczyński. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne. - Nr 148 (2) (2021), s. 283-299., ISSN 0083-4351

Warsaw Citizens — Children — Railway Carriages. The Help from Warsaw's “Care Associations” for Children Displaced from the Zamość Region in the Years 1943–1944 / Beata Kozaczyńska, Dariusz Magier // Metamorfozy Istorii : naučnyj al'manah = Metamorphoses of History: scientific almanac. - 2021. Vol. 19, s. 56-68. - ISSN 2308-6181, 2414-3677.

Этнографические исследования народов Сибири польскими ссыльными во второй половине XIX в. / Sergiusz Leończyk. // Ural'skij Istoričeskij Vestnik. - No 2 (71) (2021), s. 154-160., ISSN 1728-9718

Научное сотрудничество Эдуарда Пекарского и Владислава Котвича в 1913–1934 гг. / Sergiusz Leończyk. // Ètnografiâ. - Nr 1 (11) (2021), s. 126-138., ISSN 2618-8600, 2687-0789

Польские учебно-воспитательные учреждения на территории СССР в годы Второй мировой войны / Sergiusz Leończyk. // Novejšaâ istoriâ Rossii. - T. 11, nr 2 (2021), s. 392-407., ISSN 2219-9659, 2309-7973

Ссыльные участники польского Январского восстания в Енисейске во второй половине XIX века в воспоминаниях современников. / Sergiusz Leończyk. // Almanach Historyczny. - Nr 23 (2021), s. 129–150., ISSN 1642-4530

 

2020

Akademicki klub dyskusyjny „Pod Lwem”(1974–1977) w świetle materiałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Przyczynek do dziejów kształtowania się środowiska akademickiego w Siedlcach / Dariusz Magier. // Prace Archiwalno-Konserwatorskie / Archiwum Państwowe w Siedlcach. - Z. 22 (2020), s. 279-290., ISSN 0860-0058

Anti-Semitic resentments at the universities in the Second Polish Republic on the example of Lviv (1918-1939 AD) / Józef Piłatowicz. // Cogent Arts & Humanities. - Vol. 7, nr 1 (2020), s. 1-7. - ISSN 2331-1983

Bezpieczeństwo mieszkańców Galicji Wschodniej w latach 1918–1921 / Rafał Roguski. // UR Journal of Humanities and Social Sciences. - Nr 2 (15) (2020), s. 91-112. - ISSN 2543-8379

Die geistlichen Ritterorden Anfänge - Strukturen - Wirkungen [recenzja] / Maria Starnawska. // Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders. - Vol. 25 (2020), s. 460-463., ISSN 0867-2008

Die innere Korrespondenz der Johanniter im schlesich-polnischen Ordenszweig in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts auf Grund des Formelbuches aus dem Nationalarchiv in Prag / Maria Starnawska. // Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders. - Vol. 25 (2020), s. 229-242., ISSN 0867-2008

Documentation of the Communist Nomenclature in the Polish Peoples Republic. An Outline of the Problem / Dariusz Magier. // Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. - T. 36, nr 2 (2020), s. 436-448., ISSN 1427-7476

Filozofowie neoplatońscy na dworze Chosroesa I – zderzenie kulturowe? / Katarzyna Maksymiuk. // Meander. - Vol. 75 (2020), s. 103-111., ISSN 0025-6285

Jewish Students at the Lviv Polytechnic until 1939 (statistical statement) / Józef Piłatowicz. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 9 (2020), s. 113-126., ISSN 2299-2464

Kasata klasztoru bazylianów w Białej Podlaskiej / Dorota Wereda. // Roczniki Humanistyczne. - T. 68 z. 2 (2020), s. 109-125. - ISSN 0035-7707, 2544-5200

Metamorfozy społeczne 22: Wokół nowej syntezy dziejów Drugiej Rzeczypospolitej [recenzja] / Józef Piłatowicz. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 9 (2020), s. 165-167., ISSN 2299-2464

Organization of Archival Records in the Opinion of Archivists of State Archives in Poland Based on Results of the 2018 Survey = Opracowanie zasobu w opinii archiwistów archiwów państwowych w Polsce w świetle wyników ankiety z 2018 roku / Dariusz Magier. // Res Historica. - Nr 49 (2020), s. 531-543., ISSN 2082-6060

Pontyfikał Erazma Ciołka [recenzja] / Maria Starnawska. // Studia Źródłoznawcze. - Vol. 58 (2020), s. 294-295., ISSN 0081-7147

Prasa ukraińska na Podlasiu w latach 1917–1919 / Jarosław Cabaj. // Dzieje Najnowsze. - R. 52, nr 3 (2020), s. 111-128., ISSN 0419-8824

Preliminary report of Māhūr tomb, a Mithraism relic at Dezfūl, Southern Iran / Gholamreza Karamian, Katarzyna Maksymiuk, Patryk Skupniewicz, Farzad Astaraki, Kaveh Farrokh. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 9 (2020), s. 23-36., ISSN 2299-2464

Przejawy podlaskiej samoidentyfikacji i jej źródła. Zarys problematyki / Dariusz Magier. // Rocznik Bialskopodlaski. - T 27/28 (2019/2020), s. 109-123., ISSN 1230-7181

Rola lidera społecznego w tworzeniu lepszej jakości życia / Zofia Chyra-Rolicz. // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. - Nr 64 (4) (2020), s. 209-221., ISSN 1898-5084

Rosyjskie ustawodawstwo wobec przesiedlenia polskich włościan na tereny Syberii na przełomie XIX i XX wieku / Sergiusz Leończyk. // Wrocławskie Studia Wschodnie. - T. 24 (2020), s. 9-24., ISSN 1429-4168

Sprawozdanie Komendy Policji Państwowej na Małopolskę za styczeń 1920 r. = Report of the State Police Headquarters in Małopolska for January 1920 / Rafał Roguski. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 9 (2020), s. 171-180., ISSN 2299-2464

Stosunek milicjantów powiatu radzyńskiego do komunizmu i Związku Sowieckiego na początku 1946 roku / Dariusz Magier. // Radzyński Rocznik Humanistyczny. - T. 18 (2020), s. 55-72., ISSN 1643-4374

The dissolution of the Society of Jesus and its influence on the development of mathematical and natural sciences education in the Principal School of the Realm in Cracow / Józef Piłatowicz, Katarzyna Maksymiuk. // Paedagogica Historica. - Vol. 56, nr 4 (2020), s. 447-462. - ISSN 0030-9230

The Issue of Civilian Security in the Lithuanian-Polish Borderland between 1919 and 1922 / Rafał Roguski. // Istorija. - T. 120, Nr 4 (2020), s. 4-28., ISSN 1392-0456, 2029-7181

The Polish-Czechoslovakian Conflict over Cieszyn Silesia, Spiš and Orava in the years 1938-1939 as Reported by the Polish Provincial Press published in Siedlce / Jarosław Cabaj. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 9 (2020), s. 127-145., ISSN 2299-2464

Was Central Europe Indeed a ‘Cold’ Region when It Came to the Cult of Saints? Some Remarks about a Volume Edited by French Historians / Maria Starnawska. // Kwartalnik Historyczny. - Vol. 127, nr 4 (2020), s. 133-144., ISSN 0023-5903