INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 2021

Armenia in Political and Military Activities of Ardaxšīr I / Katarzyna Maksymiuk. // Persica Antiqua. The International Journal of Ancient Iranian Studies. - Nr 1 (2021), s. 87-96., ISSN 2783-2295

Is cross always Christian? A study on iconography of Sasanian seals / Katarzyna Maksymiuk, Patryk Skupniewicz, Anita Smyk // Cogent Arts & Humanities. - Vol. 8, nr 1 (2021), s. 1-15., ISSN 2331-1983

Po co archiwistyce jest potrzebna historia? / Dariusz Magier // Wschodni Rocznik Humanistyczny. - Vol. 18, nr 1 (2021), s. 35-43., ISSN 1731-982X

Postawy mieszkańców wschodnich powiatów dystryktu warszawskiego ratujących polskie dzieci – byłych więźniów niemieckiego obozu przejściowego w Zamościu w latach 1942–1943 / Beata Kozaczyńska. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne. - Nr 148 (2) (2021), s. 397-410., ISSN 0083-4351

The Warrior on Clasps from Tillya Tepe / Patryk Skupniewicz, Katarzyna Maksymiuk. // Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Istoriâ. - T. 66, nr 2 (2021), s. 567-584., ISSN 1812-9323, 2541-9390

Ucieczki ludności cywilnej z południowo-wschodnich województw Rzeczypospolitej w pierwszym etapie powstania Chmielnickiego / Artur Goszczyński. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne. - Nr 148 (2) (2021), s. 283-299., ISSN 0083-4351

Этнографические исследования народов Сибири польскими ссыльными во второй половине XIX в. / Sergiusz Leończyk. // Ural'skij Istoričeskij Vestnik. - No 2 (71) (2021), s. 154-160., ISSN 1728-9718

Научное сотрудничество Эдуарда Пекарского и Владислава Котвича в 1913–1934 гг. / Sergiusz Leończyk. // Ètnografiâ. - Nr 1 (11) (2021), s. 126-138., ISSN 2618-8600, 2687-0789

Польские учебно-воспитательные учреждения на территории СССР в годы Второй мировой войны / Sergiusz Leończyk. // Novejšaâ istoriâ Rossii. - T. 11, nr 2 (2021), s. 392-407., ISSN 2219-9659, 2309-7973

 

2020

Akademicki klub dyskusyjny „Pod Lwem”(1974–1977) w świetle materiałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Przyczynek do dziejów kształtowania się środowiska akademickiego w Siedlcach / Dariusz Magier. // Prace Archiwalno-Konserwatorskie / Archiwum Państwowe w Siedlcach. - Z. 22 (2020), s. 279-290., ISSN 0860-0058

Anti-Semitic resentments at the universities in the Second Polish Republic on the example of Lviv (1918-1939 AD) / Józef Piłatowicz. // Cogent Arts & Humanities. - Vol. 7, nr 1 (2020), s. 1-7. - ISSN 2331-1983

Bezpieczeństwo mieszkańców Galicji Wschodniej w latach 1918–1921 / Rafał Roguski. // UR Journal of Humanities and Social Sciences. - Nr 2 (15) (2020), s. 91-112. - ISSN 2543-8379

Die geistlichen Ritterorden Anfänge - Strukturen - Wirkungen [recenzja] / Maria Starnawska. // Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders. - Vol. 25 (2020), s. 460-463., ISSN 0867-2008

Die innere Korrespondenz der Johanniter im schlesich-polnischen Ordenszweig in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts auf Grund des Formelbuches aus dem Nationalarchiv in Prag / Maria Starnawska. // Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders. - Vol. 25 (2020), s. 229-242., ISSN 0867-2008

Documentation of the Communist Nomenclature in the Polish Peoples Republic. An Outline of the Problem / Dariusz Magier. // Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. - T. 36, nr 2 (2020), s. 436-448., ISSN 1427-7476

Filozofowie neoplatońscy na dworze Chosroesa I – zderzenie kulturowe? / Katarzyna Maksymiuk. // Meander. - Vol. 75 (2020), s. 103-111., ISSN 0025-6285

Jewish Students at the Lviv Polytechnic until 1939 (statistical statement) / Józef Piłatowicz. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 9 (2020), s. 113-126., ISSN 2299-2464

Kasata klasztoru bazylianów w Białej Podlaskiej / Dorota Wereda. // Roczniki Humanistyczne. - T. 68 z. 2 (2020), s. 109-125. - ISSN 0035-7707, 2544-5200

Metamorfozy społeczne 22: Wokół nowej syntezy dziejów Drugiej Rzeczypospolitej [recenzja] / Józef Piłatowicz. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 9 (2020), s. 165-167., ISSN 2299-2464

Organization of Archival Records in the Opinion of Archivists of State Archives in Poland Based on Results of the 2018 Survey = Opracowanie zasobu w opinii archiwistów archiwów państwowych w Polsce w świetle wyników ankiety z 2018 roku / Dariusz Magier. // Res Historica. - Nr 49 (2020), s. 531-543., ISSN 2082-6060

Pontyfikał Erazma Ciołka [recenzja] / Maria Starnawska. // Studia Źródłoznawcze. - Vol. 58 (2020), s. 294-295., ISSN 0081-7147

Prasa ukraińska na Podlasiu w latach 1917–1919 / Jarosław Cabaj. // Dzieje Najnowsze. - R. 52, nr 3 (2020), s. 111-128., ISSN 0419-8824

Preliminary report of Māhūr tomb, a Mithraism relic at Dezfūl, Southern Iran / Gholamreza Karamian, Katarzyna Maksymiuk, Patryk Skupniewicz, Farzad Astaraki, Kaveh Farrokh. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 9 (2020), s. 23-36., ISSN 2299-2464

Przejawy podlaskiej samoidentyfikacji i jej źródła. Zarys problematyki / Dariusz Magier. // Rocznik Bialskopodlaski. - T 27/28 (2019/2020), s. 109-123., ISSN 1230-7181

Rola lidera społecznego w tworzeniu lepszej jakości życia / Zofia Chyra-Rolicz. // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. - Nr 64 (4) (2020), s. 209-221., ISSN 1898-5084

Rosyjskie ustawodawstwo wobec przesiedlenia polskich włościan na tereny Syberii na przełomie XIX i XX wieku / Sergiusz Leończyk. // Wrocławskie Studia Wschodnie. - T. 24 (2020), s. 9-24., ISSN 1429-4168

Sprawozdanie Komendy Policji Państwowej na Małopolskę za styczeń 1920 r. = Report of the State Police Headquarters in Małopolska for January 1920 / Rafał Roguski. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 9 (2020), s. 171-180., ISSN 2299-2464

Stosunek milicjantów powiatu radzyńskiego do komunizmu i Związku Sowieckiego na początku 1946 roku / Dariusz Magier. // Radzyński Rocznik Humanistyczny. - T. 18 (2020), s. 55-72., ISSN 1643-4374

The dissolution of the Society of Jesus and its influence on the development of mathematical and natural sciences education in the Principal School of the Realm in Cracow / Józef Piłatowicz, Katarzyna Maksymiuk. // Paedagogica Historica. - Vol. 56, nr 4 (2020), s. 447-462. - ISSN 0030-9230

The Issue of Civilian Security in the Lithuanian-Polish Borderland between 1919 and 1922 / Rafał Roguski. // Istorija. - T. 120, Nr 4 (2020), s. 4-28., ISSN 1392-0456, 2029-7181

The Polish-Czechoslovakian Conflict over Cieszyn Silesia, Spiš and Orava in the years 1938-1939 as Reported by the Polish Provincial Press published in Siedlce / Jarosław Cabaj. // Historia i Świat : czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. - Nr 9 (2020), s. 127-145., ISSN 2299-2464

Was Central Europe Indeed a ‘Cold’ Region when It Came to the Cult of Saints? Some Remarks about a Volume Edited by French Historians / Maria Starnawska. // Kwartalnik Historyczny. - Vol. 127, nr 4 (2020), s. 133-144., ISSN 0023-5903