Nr tematu

Tytuł tematu

Kierownik tematu

271/11/S

Prasa podlaska w XIX-XXI wieku.

  Jarosław Cabaj

318/13/5

Konfrontacja kulturowa w systemie światowym

  Robert Piętek

 410/14/S

Bezpieczeństwo wewnętrzne województw południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1935-1939

Rafał Roguski

416/15/S

Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na ziemiach polskich w XIX i XX w.

 Józef Piłatowicz

452/16/S

Wojskowość starożytnego Iranu na tle porównawczym

Katarzyna Maksymiuk

453/16/S

Społeczeństwo staropolskie

Dorota Wereda

512/18/S

Dzieje aktotwórców, archiwów i archiwaliów na tle historii Polski XIX i XX wieku

Dariusz Magier

513/18/S

Średniowieczna kultura religijna w Polsce na tle porównawczym

Maria Starnawska