INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Arkadiusz Kolodziejczyk

KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz Jerzy (1957-2011), historyk, badacz dziejów Polski, ruchu ludowego, Mazowsza i Podlasia, islamu w Polsce, Kościoła katolickiego oraz historii historiografii

W 2009 r. z inicjatywy i pod redakcją śp. profesora Arkadiusza Kołodziejczyka ukazał się tom I Słownika biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, któremu patronowały: Siedleckie Towarzystwo Naukowe i Instytut Historii Akademii Podlaskiej (obecnie Instytut Historii Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach). Obie te placówki postanowiły, po zawarciu odpowiedniej umowy w 2018 r., kolejne tomy wydawać już samodzielnie. Redakcja wyłoniona przez ówczesny Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych kontynuuje zasady sformułowane przez prof. A. Kołodziejczyka we Wstępie tomu pierwszego, przede wszystkim jeśli chodzi o zakres terytorialny obejmujący „terytorium byłych województw bialskopodlaskiego i siedleckiego. Pozostawał jednak nadal rozczłonkowany administracyjnie w latach 1975-1998 powiat wołomiński, nie wiadomo było co robić z wyłonionym m.in. z południowej części powiatu garwolińskiego – powiatem ryckim. W tej sytuacji, na wniosek wielce zasłużonego regionalisty z Białej Podlaskiej, Grzegorza Michałowskiego przyjęliśmy, że terytorialne ramy Słownika sięgać będą również tych powiatów. W ten sposób dopełniła się terytorialna formuła Wschodniego Mazowsza. /…/ Słownik obejmuje zatem terytorialnie dzisiejsze powiaty: bialski, garwoliński, łosicki, łukowski, radzyński, siedlecki, sokołowski, mińsko mazowiecki, węgrowski i wołomiński” (t. 1, s. 11). Każdy tom ma strukturę alfabetyczną i jest wyposażony w wykaz skrótów oraz spis biogramów w dotychczas opublikowanych tomach z zaznaczeniem numeru tomu, w którym biogram ukazał się, a biogramy z bieżącego tomu są wytłuszczone. Wewnętrzny układ biogramów i zapis bibliografii wzorujemy na Polskim Słowniku Biograficznym.

Jozef Pilatowicz z naroda miniatura

Kapituła Siedleckiego Towarzystwa Naukowego jednogłośnie przyznała dr. hab. Józefowi Piłatowiczowi Nagrodę Złotego Jacka za osiągnięcia naukowe - całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem wydanego w 2018 r. II tomu "Słownika biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza". (fot. A. Skums)

Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza | Biblioteka w Sarnakach | 04.11.2020

Słownik biograficzny regionu w Wydawnicwie UPH | Życie Siedleckie | 2.11.2020

Słownik zapomnianych i niezapomnianych | Życie Siedleckie | 31.10.2019

Złote Jacki | Tygodnik Siedlecki | 22.10.2018

Nagroda Złotego Jacka 2018 | Muzeum Regionalne w Siedlcach | 12.10.2018

Laureaci Nagrody Złotego Jacka 2018 | Siedleckie Towarzystwo Naukowe | 11.10.2018

 

okładki
okladka slownik t 1 okladka slownik t 2 okladka slownik t 4 okladka slownik t 3 okladka slownik t 5

 

Indeks opublikowanych biogramów (t. 1-5) - wersja dostępna cyfrowo (plik PDF)

Opisy bibliograficzne opublikowanych tomów:

Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. T. 1 / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka ; przy współpr. Wiesława Charczuka i Dariusza Grzegorczuka ; Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 2009. - ISBN 9788387088873.

Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. T. 2 / pod red.  Józefa Piłatowicza, Katarzyny Maksymiuk ; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018. - ISBN 9788362447237.

Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. T. 3 / pod red.  Józefa Piłatowicza, Katarzyny Maksymiuk, Hanny Świeszczakowskiej (redaktor językowy) ; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019. - ISBN 9788370519483.

Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. T. 4 / pod red.  Wiesława Charczuka, Dariusza Grzegorczuka, Violetty Machnickiej ; Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2019. - ISBN 9788362160419.

Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. T. 5 / pod red.  Józefa Piłatowicza, Katarzyny Maksymiuk, Hanny Świeszczakowskiej (redaktor językowy)  ; Instytut Historii UPH w Siedlcach - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2020. - ISBN 9788366541245.