INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

            PROGRAM | GALERIA | OTWARCIE  

  • Świat ukryty w archiwach (10-11.06.2021)

                 PROGRAM I GALERIA

  • OKN Doktryn Polityczno-Prawnych w ujęciu historycznym i współczesnym (18.06.2021)

             PROGRAM

  • Znani - nieznani. Polska emigracja niepodległościowa 1939-1990 (14-15.10.2021)

            PROGRAM

  • Historia regionu siedleckiego. Dorobek historiograficzny środowisk lokalnych (21.10.2021)

             PROGRAM | GALERIA

                PROGRAM | GALERIA