INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach serdecznie dziękuje za udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Świat ukryty w archiwach” (10-11.06.2021).

 Screen z konferencji online Swiat ukryty w archiwach

screen z konferencji 02

PROGRAM

PROGRAM (wersja dostępna cyfrowo)

 

Organizator:

Instytut UPH w Siedlcach

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Dariusz Magier

dr Arkadiusz Zawadzki

mgr Anna Madej

mgr Rafał Borychowski