prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz

 

Komisja Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN
Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie

 

ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk

 

Stowarzyszenie Biblistów Polskich

Siedleckie Towarzystwo Naukowe

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne

 

 

dr hab. Dariusz Magier

 

Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” (sekretarz generalny)

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

 

 

dr hab. Katarzyna Maksymiuk

 

The Association for the Study of Persianate Societies

The Society of Ancient Military Historians

The Byzantinist Society of Cyprus

Österreichisch-Armenische Studiengesellschaft der Universität Wien

Österreichische Byzantinische Gesellschaft

 

 

dr hab. Robert Piętek

 

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

 

 

dr hab. Maria Starnawska

 

Polskie Towarzystwo Historyczne

Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Siedleckie Towarzystwo Naukowe

 

 

dr hab. Dorota Wereda

 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe

Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”

 

 

dr hab, Sergiusz Leończyk

 

Komisja Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN

 

 

dr Rafał Roguski

 

Stowarzyszenie Historyków Wojskowości

Siedleckie Towarzystwo Naukowe

 

 

dr Arkadiusz Zawadzki

 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej