INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 

Zadania badawcze

Nr tematu

Tytuł tematu

Kierownik tematu

107/20/B

Wojskowość starożytnego Iranu na tle porównawczym

Katarzyna Maksymiuk

108/20/B

Konfrontacja kulturowa w systemie światowym

Robert Piętek

109/20/B

Średniowieczna kultura religijna w Polsce na tle porównawczym

Maria Starnawska

110/20/B

Polonia i Polacy za granicą XIX-XXI w.  

Sergiusz Leończyk

111/20/B

Społeczeństwo staropolskie

Dorota Wereda

112/20/B

Prasa podlaska w XIX-XXI wieku

Jarosław Cabaj

113/20/B

Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na ziemiach polskich w XIX i XX w.

Józef Piłatowicz

114/20/B

Bezpieczeństwo wewnętrzne województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1935-1939

Rafał Roguski

115/20/B

Dzieje aktotwórców, archiwów i archiwaliów na tle historii Polski XIX i XX wieku

Dariusz Magier

8/19/B

135/22/B

Spółdzielczość polska XIX-XX w.

Historia regionu siedleckiego

Zofia Chyra-Rolicz

Arkadiusz Zawadzki