INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

2021 rok

Decyzja nr 14/2021 z dnia 04 października 2021 roku w sprawie odwołania prof. dr hab. Stanisława Jaczyńskiego ze składu Rady Dyscypliny

Decyzja nr 13/2021 z dnia 04 października 2021 roku w sprawie odwołania prof. dr hab. Zofii Chyry-Rolicz ze składu Rady Dyscypliny

Decyzja nr 12/2021 z dnia 20 września 2021 roku w sprawie powołania koordynatorów przedmiotów na rok akademicki 2021/2022

Załącznik do Decyzji Nr 12/2021

Decyzja nr 11/2021 z dnia 8 września 2021 roku w sprawie powołania dr. Arkadiusza Zawadzkiego na członka Rady Dyscypliny

Decyzja nr 10/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie powołania redakcji i rady naukowej czasopisma „Szkice Podlaskie”

Decyzja nr 9/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania w Instytucie Historii Pełnomocnika ds. Równego Traktowania na rok akademicki 2020/21

Decyzja nr 8/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Instytucie Historii UPH

Decyzja nr 7/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej „Siedleckiego Konkursu Historycznego 2020”

Decyzja nr 6/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie monitorowania zaangażowania doktorantów historii Szkoły Doktorskiej w działalność Instytutu Historii

Decyzja nr 5/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie obowiązków pracowników w zakresie aplikowania o granty zewnętrzne

Decyzja nr 4/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do oceny tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej mgr Anny Madej

Decyzja nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania przedstawicieli studentów i doktorantów do Zespołu ds. Programów Studiów Instytutu Historii

Decyzja nr 2/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Projektu Edukacyjnego „My w historii – historia w nas”

Decyzja nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Rady lnteresariuszy Zewnętrznych

2020 rok

Decyzja nr 8/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu kontroli zarządczej

Decyzja nr 7/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania mgr Barbary Tekely Skrętowicz na członka Rady Dyscypliny

Decyzja nr 6/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do oceny tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej mgr Oleksandry Foboril

Decyzja nr 5/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia grupy badawczej „Historia Regionu Siedleckiego”

Decyzja nr 4/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Historii UPH ds. kontaktów z mediami społecznościowymi

Decyzja nr 3/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za weryfikację, aktualizację lub uzupełnienie ocen ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w Instytucie Historii UPH

Decyzja nr 2/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Historii UPH ds. parametryzacji

Decyzja nr 1a/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Historii na kadencję 2020-2024

Decyzja nr 1/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania przewodniczącego Zespołu ds. Programu Studiów Instytutu Historii

2019 rok

Decyzja nr 3/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania Sekretarzy Komisji Doktorskiej

Decyzja nr 2/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Programów Studiów Instytutu Historii

Decyzja nr 1/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Historii