INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

dr hab. Sergiusz Leończyk – przewodniczący;

dr hab. Dariusz Magier – członek;
dr Rafał Roguski – członek;
dr Arkadiusz Zawadzki – członek;
mgr Paweł Kosieradzki (przedstawiciel doktorantów) – członek;
Svetlana Goreva (przedstawiciel studentów) – członek