INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Komisja ds. Nauki:

 1.      prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz – przewodnicząca;
 2.      ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk – członek;
 3.      prof. dr hab. Stanisław Jaczyński – członek;
 4.      dr hab. Katarzyna Maksymiuk – członek;
 5.      mgr Anita Smyk (przedstawiciel doktorantów) – członek

Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia:

 1.      dr hab. Dorota Wereda – przewodnicząca;
 2.      dr hab. Józef Piłatowicz – członek;
 3.      dr Arkadiusz Zawadzki – członek;
 4.      mgr Bożena Bryńczak (przedstawiciel doktorantów) – członek;
 5.      Paweł Dziwulski (przedstawiciel studentów) – członek

Komisja ds. Promocji i Strategii Rozwoju:

 1.      dr hab. Maria Starnawska – przewodnicząca;
 2.      dr hab. Robert Piętek – członek;
 3.      dr hab. Jarosław Cabaj – członek;
 4.      dr Beata Kozaczyńska – członek;
 5.      Przedstawiciel studentów – członek

Zespół ds. Programów Studiów:

 1.      dr hab. Sergiusz Leończyk – przewodniczący;
 2.      dr hab. Dariusz Magier – członek;
 3.      dr Rafał Roguski – członek;
 4.      dr Arkadiusz Zawadzki – członek;
 5.      mgr Paweł Kosieradzki (przedstawiciel doktorantów) – członek;
 6.      Svetlana Goreva (przedstawiciel studentów) – członek