INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 • dr hab. Jarosław Cabaj, prof. ucz.
 • dr hab. Sergiusz Leończyk, prof. ucz.
 • dr hab. Dariusz Magier, prof. ucz. (przewodniczący)
 • dr hab. Katarzyna Maksymiuk, prof. ucz.
 • dr hab. Robert Piętek, prof. ucz.
 • dr hab. Maria Starnawska, prof. ucz.
 • dr hab. Dorota Wereda, prof. ucz.
 • dr Artur Goszczyński, adiunkt
 • dr Beata Kozaczyńska, adiunkt
 • dr Marcin Pytel, adiunkt
 • dr Rafał Roguski, adiunkt
 • dr Arkadiusz Zawadzki, adiunkt
 • mgr Barbara Tekely-Skrętowicz, przedst. doktorantów
 • Klaudia Czarnocka, przedst. studentów

 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2022/2023

 • 11 X 2022
 • 8 XI 2022
 • 29 XI 2022
 • 10 I 2023
 • 7 II 2023
 • 14 III 2023
 • 11 IV 2023
 • 9 V 2023
 • 6 VI 2023
 • 11 VII 2023
 • 12 IX 2023

 

Komisje Rady Dyscypliny

Komisja ds. Nauki:

 • dr hab. Katarzyna Maksymiuk – przewodnicząca;
 • dr hab. Maria Starnawska – członek;
 • dr hab. Dorota Wereda – członek;
 • dr Artur Goszczyński – członek;
 • dr Marcin Pytel – członek;
 • mgr Anita Smyk (przedstawiciel doktorantów) – członek;
 • mgr Marcin Krasuski (przedstawiciel doktorantów) – członek;
 • Bartosz Marcinkiewicz (przedstawiciel studentów) – członek

Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Jarosław Cabaj – przewodniczący;
 • dr hab. Sergiusz Leończyk – członek;
 • dr hab. Robert Piętek – członek;
 • dr Rafał Roguski – członek;
 • dr Arkadiusz Zawadzki – członek;
 • mgr Alicja Szumowiecka (przedstawiciel doktorantów) – członek;
 • Aleksandra Gugała (przedstawiciel studentów) – członek

Komisja ds. Promocji i Strategii Rozwoju:

 • dr hab. Dariusz Magier – przewodniczący;
 • dr hab. Marcin Kruszyński – członek;
 • dr Beata Kozaczyńska – członek;
 • dr Marcin Pytel – członek;
 • mgr Barabara Tekely Skrętowicz (przedstawiciel doktorantów) – członek;
 • Wojciech Jarosławski (przedstawiciel studentów) – członek;
 • Bartosz Sosnowski (przedstawiciel studentów) – członek