INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 • dr hab. Jarosław Cabaj, prof. ucz.
 • dr hab. Sergiusz Leończyk, prof. ucz.
 • dr hab. Dariusz Magier, prof. ucz. (przewodniczący)
 • dr hab. Katarzyna Maksymiuk, prof. ucz.
 • dr hab. Robert Piętek, prof. ucz.
 • dr hab. Józef Piłatowicz, prof. ucz.
 • dr hab. Maria Starnawska, prof. ucz.
 • dr hab. Dorota Wereda, prof. ucz.
 • dr Beata Kozaczyńska, adiunkt
 • dr Rafał Roguski, adiunkt
 • dr Arkadiusz Zawadzki, adiunkt
 • mgr Barbara Tekely-Skrętowicz, przedst. doktorantów

 Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2021/2022

 • 12 X 2021
 • 9 XI 2021
 • 30 XI 2021
 • 11 I 2022
 • 8 II 2022
 • 8 III 2022
 • 12 IV 2022
 • 10 V 2022
 • 14 VI 2022
 • 12 VII 2022
 • 6 IX 2022

 

Komisje Rady Dyscypliny

Komisja ds. Nauki:

 1.      dr hab. Katarzyna Maksymiuk – przewodnicząca;
 2.      prof. dr hab. Stanisław Jaczyński – członek;
 3.      prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz – członek;
 4.      mgr Anita Smyk (przedstawiciel doktorantów) – członek

Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia:

 1.      dr hab. Dorota Wereda – przewodnicząca;
 2.      dr hab. Józef Piłatowicz – członek;
 3.      dr Arkadiusz Zawadzki – członek;
 4.      mgr Bożena Bryńczak (przedstawiciel doktorantów) – członek;
 5.      Paweł Dziwulski (przedstawiciel studentów) – członek

Komisja ds. Promocji i Strategii Rozwoju:

 1.      dr hab. Maria Starnawska – przewodnicząca;
 2.      dr hab. Robert Piętek – członek;
 3.      dr hab. Jarosław Cabaj – członek;
 4.      dr Beata Kozaczyńska – członek;
 5.      Przedstawiciel studentów – członek