medal zasuony dla zamocia Katolickie Radio Zamo 27 XI 2019

27 listopada br. podczas obchodów 77. rocznicy wysiedleń na Zamojszczyźnie przez okupanta niemieckiego dr Beata Kozaczyńska otrzymała Medal Prezydenta Miasta Zamość „Zasłużony dla Zamościa”.

 

Katolickie Radio Zamość

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

petersburg

W dniach 18-22 listopada br. przedstawiciele IH uczestniczyli w konferencji Antiquities of Eastern Europe, Central Asia and Southern Siberia in the context of relations and interactions in the Eurasian cultural space (new data and concepts) w St. Petersburgu. P. Skupniewicz / K. Maksymiuk - On new identification of the warrior on claps from burial 3 in Tillya Tepe oraz A. Kubik - Decoratively cut narrow ridges of one type of Sasanian helmets as a marker of contacts between Iran, Central Asia and Eastern Europe.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Darek aaalbum

21 listopada br. odbyła się promocja nowej publikacji Archiwum Państwowego w Siedlcach pt. "Dokumenty niepodległości w regionie siedleckim", opracowaniej przez dr. hab. Dariusz Magier. Serdecznie gratulujemy!

 

GALERIA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BeKo w bialej

22 listopada br. w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie z dr Beatą Kozaczyńską na temat losów dzieci zamojszczyzny podczas II wojny światowej.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Marysia Stoczek

20 listopada br. dr hab. Maria Starnawska spotkała się młodzieżą Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim i wygłosiła prelekcję o dziejach zakonu templariuszy.

 

GALERIA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________