INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

(bezpłatne dzienne studia I i II stopnia)

kierunek Historia

Jeśli jesteś przekonany, że historia jest nauczycielką życia, nie możesz wybrać innego kierunku studiów!
Studiując historię uzyskasz kompetencje nauczyciela lub zgłębisz tajniki nowoczesnego postępowania z dokumentacją oraz zarządzania nią przy pomocy programów komputerowych, systemów informatycznych i baz danych.

Zdobędziesz uprawnienia do pracy:

  • jako nauczyciel historii oraz przedmiotu historia i teraźniejszość w szkołach podstawowych i średnich,
  • jako archiwista w archiwach państwowych, zakładowych, społecznych, prywatnych, składnicach akt, IPN,
  • jako zarządca dokumentacji (records manager), koordynator czynności kancelaryjnych i pracownik biurowo-kancelaryjny w administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych.
  • w zakresie działalności gospodarczej w branży archiwalnej,
  • jako historyk i popularyzator dziejów w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych i muzeach.

ZMIENIAMY HISTORIĘ W NOWOCZESNOŚĆ!

 

Якщо ви переконані, що історія є найкращим вчителем життя, ви не можете вибрати іншу сферу навчання!

Вивчаючи історію, ви отримаєте компетенцію викладача або вивчите секрети сучасної обробки та управління документами за допомогою комп'ютерних програм, інформаційних систем і баз даних.

Ви отримаєте право на роботу:

  • як викладач предметів історії та історії і сучасності в початкових і середніх школах.
  • як архівіст в державних, корпоративних, соціальних і приватних архівах, файлових складах, інституті народної пам’яті.
  • як менеджер записів, координатор офісної діяльності та офісно-офісного та офісного та офісного працівника в державному та місцевому державному управлінні, підприємствах, неурядових організаціях.
  • у сфері господарської діяльності в архівній галузі.
  • як історик і популяризатор історії в науково-дослідних установах, культурних установах і музеях.

МИ ПЕРЕТВОРЮЄМО ІСТОРІЮ НА СУЧАСНІСТЬ!

Інформація про набір іноземців