INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studia I stopnia

specjalność: Archiwistyka i biurowość współczesna

  • praktyka zawodowa realizowana po 4 semestrze studiów, w wymiarze 160 godzin (4 tygodnie) i zaliczana w semestrze 6.

 

Studia II stopnia

specjalność: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

  • praktyka zawodowa realizowana po 2 semestrze studiów, w wymiarze 160 godzin (4 tygodnie) i zaliczana w semestrze 4.

link do: Regulamin praktyk

link do: Program praktyk na studiach I stopnia

link do: Program praktyk na studiach II stopnia

link do: Arkusz praktyk

link do: Ocena praktyk na studiach I stopnia

link do: Ocena praktyk na studiach II stopnia

link do: WYKAZU INSTYTUCJI I FIRM WSPÓLPRACUJĄCYCH Z INSTYTUTEM W ZAKRESIE PRAKTYK KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH 

Opiekunem praktyk jest dr hab. Dariusz Magier