INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studia I stopnia

specjalność: Archiwistyka i biurowość współczesna

  • praktyka zawodowa realizowana po 4 semestrze studiów, w wymiarze 160 godzin (4 tygodnie) i zaliczana w semestrze 6.

 

Studia II stopnia

specjalność: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

  • praktyka zawodowa realizowana po 2 semestrze studiów, w wymiarze 160 godzin (4 tygodnie) i zaliczana w semestrze 4.
 
Opiekunem praktyk jest dr hab. Dariusz Magier
 
Zastępcze archiwalne praktyki zawodowe (2020-2021): Skorowidz do aktów notariusza Szymona Czarnockiego w Łosicach z lat 1810-1812