INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studia I stopnia

specjalność: Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

  • praktyka nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna – śródroczna realizowana w szkole podstawowej w semestrze 3 i zaliczana w semestrze 3, w wymiarze 30 godz.
  • praktyka zawodowa nauczycielska – śródroczna 1 realizowana w semestrze 3 i zaliczana w semestrze 3, w wymiarze 15 godz.  
  • praktyka zawodowa nauczycielska – śródroczna 2 realizowana w semestrze 4 i zaliczana w semestrze 4, w wymiarze 15 godz.
  • praktyka zawodowa dydaktyczna nauczycielska w szkole podstawowej o charakterze ciągłym (4 tygodnie), realizowana po semestrze 4 i zaliczana w semestrze 6 w wymiarze 90 godz.

Studia II stopnia

  • praktyka zawodowa nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna – śródroczna realizowana w semestrze 3 i zaliczana w semestrze 3, w wymiarze 30 godz.
  • praktyka zawodowa nauczycielska w szkole ponadpodstawowej – śródroczna realizowana w semestrze 3 i zaliczana w semestrze 3, w wymiarze 15 godz.
  • praktyka zawodowa dydaktyczna nauczycielska w szkole ponadpodstawowej o charakterze ciągłym (4 tygodnie), realizowana na II roku i zaliczana w semestrze 4 w wymiarze 105 godz.

link do: Regulamin praktyk

link do: Program praktyk na studiach I stopnia

link do: Program praktyk na studiach II stopnia

link do: Arkusz praktyk

link do: Ocena praktyk na studiach I stopnia

link do: Ocena praktyk na studiach II stopnia

link do: SZKOŁY PATRONACKIEJ

Opiekunem praktyk jest dr Rafał Roguski.